Kľúč-Soft

Kontakt

Inteligentné fakturačné a skladové softvéry pre malé a stredné podniky!

számla készlet plusz webshop, webáruház plusz mobilportál plusz online számla

Kľúč-Soft spoločnosť

Kľúč-Soft - to je viac ako 100 zamestnancov, viac ako 300 medzinárodných partnerov pre rozvoj distribučnej siete, z viac ako 50 000 klientov 28 000 má zmluvu s vedúcim postavením na trhu v Maďarsku. Získali sme niekoľko ocenení za najlepšiu prácu, tretie miesto za najlepše ženské pracovné miesto, webová stránka roka, v roku 2008 a 2009 nám bola udelená Cena Superbrands, Microsoft Gold Partner a CAS Premium partner. Viac ako 20 ročné skúsenosti s najrôznejšími profilmi spoločností korporátnych klientov na serveri. Pri podnikaní s malými a strednými spoločnosťami so softvérom, pri väčších spoločnostiach jedinečný rozvoj, tiež individuálny vývoj Iphone služieb a hardvéru ponúka najširší sortiment v strednej Európe.

Kto ?

Spoločnosť Kľúč-Soft poskytuje širokú škálu softvérových riešení pre riadenie činnosti, čím sa posilňuje trhové postavenie firmy Kľúč-Soft na zahraničnom trhu.

Ako?

Spoločnosť Kľúč-Soft na slovenskom trhu predstavuje v značnom množstve pre malé a stredné spoločnosti riešenia a služby, ktoré sú charakteristické pre slovenský trh a potrebujú skutočné riešenia. Najdôležitejšia oblasť je predaj podnikateľských softvérov a poskytovanie súvisiacich služieb. Zákaznícky servis Kľúč-Soft je k dispozícii pre všetkých. Za pomoci kvalifikovaných kolegov riešime Vaše problémy a dotazy. V prípade potreby problém vyriešime na mieste.

Prečo?

Vzhľadom na neustále rastúce potreby trhového hospodárstva firma Kľúč-Soft sa usiluje o uspokojovanie potrieb podnikateľských subjektov najlepšími softvérmi. Vývoj softvérov zabezpečí vysokokvalifikovaný personál neustálym zlepšovaním programov na základe požiadaviek zákazníkov. Poskytujeme asistenciu pred a po predaji služieb zákazníkom, taktiež poskytujeme pomoc pre rýchle a presné riešenie všetkých problémov a dotazov.