Dokumenty v Kľúč-Faktúra


program, ktorým sa dá fakturovať
program, ktorý kontroluje zásoby!
program, ktorý obsahuje aj CRM!

Faktúra

Základný predajný doklad . Pri vystavení na faktúre klesá dostupnosť figurujúcich výrobkov. Na faktúre figurujúca čiastka pohľadávky voči kupujúcemu sa zvyšuje.

  • V prípade vypracovania faktúry z dodacieho listu, dôjde k zníženiu zásob pri vystavení dodacieho listu.
  • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

Ručná faktúra

Predajné osvedčenie. Faktúry vystavené mimo systému môžu byť použité na registráciu. Môžu byť využité v dvoch režimoch:

  • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná
  • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

Úloha

Užívatelia programu môžu fixovať úlohy (udalosti) súvisiace k jednotlivým partnerom. Úlohy sa môžu členiť do rôznych štádií, alebo skupín. Môžu byť k nim priradené upozornenie, z ktorých môžu byť pripravené súvisiace dokumenty. V údajoch o partneroch (objednávateľ, dodávateľ) figuruje pripevnený zoznam úloh. Z pohľadu zákazníka sa jedná o významnú funkciu.

Fakturácia sa uskutoční v rámci EU. Uvedené ceny sú bez DPH.