Dokumenty v Kľúč-Faktúra a Sklad


program, ktorým sa dá fakturovať
program, ktorý kontroluje zásoby!
program, ktorý obsahuje aj CRM!

Faktúra

Základný predajný doklad . Pri vystavení na faktúre klesá dostupnosť figurujúcich výrobkov. Na faktúre figurujúca čiastka pohľadávky voči kupujúcemu sa zvyšuje.

  • V prípade vypracovania faktúry z dodacieho listu, dôjde k zníženiu zásob pri vystavení dodacieho listu.
  • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná.
  • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

Faktúra dodávateľa

Proces opatrenia základného osvedčenia. Môže byť vydané v dvoch režimoch:

  • Pohybom skladu: Fixovaním na faktúre figurujúcich výrobkov ich dostupnosť rastie . Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.
  • Bez pohybu skladu: Fixovanie nemá žiadny vplyv na dostupnosť výrobkov. Suma uvedená na faktúre sa nárok voči dodávateľovi zvyšuje.
  • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

Ručná faktúra

Predajné osvedčenie. Faktúry vystavené mimo systému môžu byť použité na registráciu. Môžu byť využité v dvoch režimoch:

  • Pohybom skladu: Fixovaním na faktúre figurujúcich výrobkov ich dostupnosť klesá. Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.
  • Bez pohybu skladu: Fixovanie nemá žiadny vplyv na dostupnosť výrobkov. Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.
  • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná
  • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

Ponuka

Predajné osvedčenie. Nemá žiadny vplyv na sklad. Je možné vygenerovať nákupnú objednávku z cenovej ponuky.

Predajná objednávka

Predajné osvedčenie. Vystavenie je možné rezerváciou skladu, takže figurujúce výrobky rezervované skladom sa zvyšuje zadaným množstvom. Nákupná objednávka na základne vystaveného dodávacieho listu, alebo odchádzajúca faktúra.

Objednávka

Proces nákupu registrovania príslušného osvedčenia. Počas vypracovania objednávky výrobky skladu rastie. Počas aktivácie dodávateľskej objednávky (Keď sa dodacia bojednávka potvrdí) na osvedčení výrobky prichádzajúceho skladu rastie. Vystaviteľná z dodávateľskej objednávky prichádzajúca faktúra, alebo skladové prijmové osvedčenie.

Príjemka

Výrobky skladového kúpneho osvedčenia. Nie je potrebné zadať zdroj (prepravcu, sklad) na skladovom nákupnom osvedčení. Pri vypracovaní na osvedčení výrobky skladu rastú o zadané množstvo. Môže byť použitý pri účtovaní počiatočného stavu, alebo inventárneho.

Výdajka

Výrobky mimo skladu. Nie je potrebné zadať ciel (kupujúceho, sklad) na skladovom výdajovom osvedčení. Pri vypracovaní na osvedčení výrobky skladu klesajú o zadané množstvo. Použiteľné pri inventárnom nedostatku, alebo vylučovaní.

Presun

Dokument použiteľný pri pohybe zásob medzi dvoma skladmi. Zdroj skladu zásoby klesá a cieľový sklad zásob rastie.

Dodací list

Dokument o výdaji zo skladu. Skladové množstvo na dodacom liste klesá o zadané množstvo. Nárok voči nakupujúcim sa nemení. Faktúra vystaviteľná z dodávacieho listu.

Úloha

Užívatelia programu môžu fixovať úlohy (udalosti) súvisiace k jednotlivým partnerom. Úlohy sa môžu členiť do rôznych štádií, alebo skupín. Môžu byť k nim priradené upozornenie, z ktorých môžu byť pripravené súvisiace dokumenty. V údajoch o partneroch (objednávateľ, dodávateľ) figuruje pripevnený zoznam úloh. Z pohľadu zákazníka sa jedná o významnú funkciu.

Inventárny zoznam

Informačný dokument o aktuálnom stave zásob. Pomocou stanovením stavu zásob nachádzajúce sa na zozname podľa knihy odchýlky (evidencia v databáze)množstva zásoby. Pri uzávierky inventáru zistené rozdiely v programe sa automaticky vytvoria potrebné skladové dokumenty (pri deficite v inventári znižujúcu zásobu, pri prebytku zvyšujúce príjmy zásob)

Fakturácia sa uskutoční v rámci EU. Uvedené ceny sú bez DPH.