Kľúč-Faktúra


Rýchly, jednoduchý a lacný!

Fakturačný program. Program evidencie klientov a účtovníctva.

Neobmedzený valutový účtovný program s evidenciou klientov (CRM), ktorý obsahuje objednávkový modul. Učtovným programom rastie prestíž Vašej firmy. Prostredníctvom programu môžete rýchlo a jednoducho vystavovať náročné faktúry. Program sa neustále aktualizuje.

Ďalšie funkcie:

 • Odoslaná a zálohová faktúra
 • Dobropisy a stornofaktúry
 • Dodatočná tlač faktúr
 • Vedenie úhrad
 • Evidencia neobmedzeného počtu klientov a produktov, jednoduchá a jednotná obsluha
 • Výpočet hodnnôt, zľavy
 • Evidenčné čísla
 • Informácie, výkazy: klientela, údaje o obrate produktov
 • Vyhotovenie rôznych zoznamov (selekcia, tlač)
 • Spracovanie valút
 • Spracovanie DPH
 • Cenníky, uplatnenie časových zliav
 • Iinformácie, výkazy: DPH-výkazy, štatistiky o klientoch
 • Sietové použitie
 • Úžívateľské práva
Fakturácia sa uskutoční v rámci EU. Uvedené ceny sú bez DPH.