Kľúč-Faktúra a Sklad


program, ktorým sa dá fakturovať
program, ktorý kontroluje zásoby!
program, ktorý obsahuje aj CRM!

Faktúra Kľúč a Zásoby je integrovaný, profesionálny, neobmedzený, valutový, fakturačný program so systémom na vybavenie klientov (CRM), ktorý obsahuje jeden objednávky modul. Objednávky modul obsahuje vopred vypracované ponuky, potvrdenia o prijatí, dodacie listy, a okrem toho je vystaviteľné akékoľvek potrvdenie.

Program CRM - hlavné funkcie:

 • Evidencia presných udalostí medzi firmou a partnermi, sledovanie cenových ponúk, objednávok a z toho vyplívajúca prognóza príjmov.
 • Prijaznivé ponuky cien, ktoré sú prispôsobené charakteru firmy, objednávky, znluvy v elektronickej a tlačenej forme.
 • Evidencia neobmedzeného množstva klientov a produktov v jednotnom systéme, s možnosťou selekcie, usporiadanie zoznamov a ich vytlačenie, export zoznamov a tlač etikiet.
 • V záujme efektívnosti firmy program vyhotovuje štatistiky o klientoch.
 • Aktuálne, ľahko hladateľné, usporiadateľné, analyzovateľné informácie o partneroch, na základe ktorých sa pripravvujú efektívnejšie reklamné kampane.

Ďalšie funkcie:

 • Vystavovanie zákonným predpisom vyhovujúcich, valutových došlých zálohových faktúr, dobropisov a stornofaktúr so sledovaním pohybu zásob.
 • Vystavenie výdajok na základe pohybu skladových zásob.
 • Inventarizačné funkcie a ich potvrdenie, výpočet aktuálnej hodnoty skladových zásob (FIFO, priemerná cena, účtovná cena).
 • Evidencia neobmedzenéhoo množstva klientov a produktov v jednotnom systéme, s možnosťou selekcie, usporiadanie zoznamov a ich vytlačenie.
 • Výpočet hodnôt, položkovité zľavy, evidenčné čísla.
 • Informácie o okruhu klientov, údaje o obrate druhu tovaru, zoznamy o stave a obrate zásob.
 • Elektronická užívateľská príručka a pomocník.
 • Aktualizácia programu cez internet.
 • Došlé faktúry a cenové ponuky, objednávky, viacjazyčné, na mieru prispôsobené potvrdenia, evidencia pohybu a rezervácie zásob.
 • Vyhotovenie výrobných potvrdení (spôsob výroby) a evidencia pohybu zásob.
 • Denná dokumentácia a právna regulácia uživateľských činností pri evidencií zásob.
 • Možnosť odovzdania účtovných údajov z evidencie zásob do účtovného programu a do pokladne.
Fakturácia sa uskutoční v rámci EU. Uvedené ceny sú bez DPH.