Porovnávacia tabuľka programov

Faktúra a Sklad

Online   Faktúra + Sklad

Faktúra

Sklad

Všeobecné ​​funkcie softvéru

Multiplatformový pohľad X
Prihlásenie pomocou webového prehliadača X
Online dostupnosť databázy cez cloud X
Skúšobná verzia zdarma X X X X

Doklady

Neobmedzený počet faktúr X X X
Neobmedzený počet zálohových faktúr X X
Neobmedzený počet cenových ponúk X X
Riadenie zásob (Príjem, výdaj, presun) X X
Dodacie listy X
Objednávky X X
Evidencia dodávateľských faktúr X
Inventarizácia X X

CRM

Spracovanie cenových ponúk X X
Denné záznamy X X X
Evidencia a vyhľadávanie klientov X
Tlač štítkov a obálok X X X

Zoznamy, správy

Evidencia úhrad X X X
Správy o predaji X X X
Skladové karty X
Zoznam skladových zásob X X X X
Export zostáv (Excel, PDF, …) X X X X

Ostatné

Umiestnenie loga na dokladoch X X X X
Prispôsobiteľnosť dokladov X
Neobmedzený počet zákazníkov a produktov X X X X
Doklady v akejkoľvek mene X X X X
Doklady vo formáte PDF X X X X
Výpočet skladových zásob (FIFO, priemerná cena, účtovná cena) X
Sieťová verzia X X X X
Riadeni prístupových práv X X X